Executive Producers U+S Praha

Filip Hejduk

Martin Sobotka

Jan Hlavsa /U+S FILMS

Julie Zackova /U+S FILMS

Vero Hajkova / EP

 

U N I T and S O F A, s.r.o.
Salvátorská 1092/10
110 00 Prague
Czech Republic

+420 221 776 711

 

office@unitsofa.com

ICO: 28919645
DIC: CZ28919645

Zapsaná v obchodním rejstříku
MS v Praze oddíl C, vložka 153202